امروز : یکشنبه, 30 شهریور 1399
  1. آب های زیرزمینی
  2. حفاری
  3. آزمایش پمپاژ
  4. اهمیت بازسازی چاه آب
  5. عملیات ویدئومتری

آب موجود در كره زمين از درياها و اقيانوس‌ها منشاء گرفته است كه در اثر تبخير و صعود به طبقات بالاي جو به شكل نزولات آسماني به خشكي‌ها برگشته و پس از تغييرات مختلفي مجددا به درياها مي‌ريزد و اين چرخه همچنان تكرار مي‌شود. در حدود نصف نزولات آسماني در سطح زمين تبخير شده به همراه آبهاي حاصل از تعريق گياهان و حيوانات به جو بر مي‌گردد و در حدود يك چهارم اين نزولات در زمين نفوذ كرده و ذخائر آبي زيرزميني را بوجود مي‌آورند...

دانلود فایل word

با توجه به محدودیت حفاری چاه های آب دستی توسط نیروهای انسانی، در حدود 600 سال قبل از میلاد مسیح، چینی ها برای اولین بار دستگاه حفاری ضربه ای ساده ای را اختراع و توانستند به وسیله آن چاه های تا عمق 600 متر حفاری نمایند. با انتقال تجربیات چینی ها به غرب بعد از سال 1800 میلادی همزمان با پیشرفت صنایع و توسعه اجتماعات بشری و نیاز به تامین آب از منابع عمیق تر، دستگاه های حفاری ضربه ای پیشرفته ای که با نیروی بخار کار می کرد ساخته شد و سیستم این دستگاه به تدریح کامل شد...

دانلود فایل PDF

آزمايش تعيين آبدهي چاه يا آزمايش پمپاژ براي تعيين خصوصيات هيدروليكي سفره آبدار جهت مطالعه وضعيت آبهاي زيرزميني يك منطقه و يا براي تعيين مقدار آبدهي و افت سطح آب در يك چاه انجام مي‌شود.

هدف اصلي آزمايش پمپاژ تعيين ظرفيت مخصوص چاه يا نسبت آبدهي (Q) به مقدار افت سطح آب (S) جهت انتخاب پمپ و متعلقات مربوطه براي برآورد ميزان هزينه‌هاي لازم براي تجهيز چاه مي‌باشد...

دانلود فایل word

با توجه به هزينه سرمايه گذاري زياد احداث چاه، مجموعه فعاليت هايي جهت افزايش طول عمر بهره برداري از چاه بايد برنامه ريزي نمود كه از مرگ چاه جلوگيري بعمل آيد ، اين فعاليت ها كه شامل شرايط فيزيكي ، شرايط بيولوژي ، شرايط شيميايي مي باشد كه اين عوامل در طول زمان تاثير سو بر روي چاه داشته و موجب كاهش راندمان چاه مي گردد.

با توجه به هزينه سرمايه گذاري زياد احداث چاه، مجموعه فعاليت هايي جهت افزايش طول عمر بهره برداري از چاه بايد برنامه ريزي نمود كه از مرگ چاه جلوگيري بعمل آيد ، اين فعاليت ها كه شامل شرايط فيزيكي ، شرايط بيولوژي ، شرايط شيميايي مي باشد كه اين عوامل در طول زمان تاثير سو بر روي چاه داشته و موجب كاهش راندمان چاه مي گردد.

دانلود فایل word

به منظور شناخت هر چه بيشتر منابع آب زير زميني استفاده ازفن‌آوري‌هاي نوين و بررسي‌هاي اكتشافي امري كاملاً ضروري و اجتناب‌ناپذير است. پيشرفت تكنولوژي در كشورهاي توسعه يافته در زمينه بررسي منابع آب توأم با ساخت دستگاهها و ابزارآلاتي بوده كه سبب رشد و توسعه يافتگي اين كشورها شده است.

يكي از دستگاههايي كه با استفاده از الگوهاي خارجي توسط عده‌اي از پژوهشگران و محققين كشورمان ساخته شده دوربين درون چاهي (ويدئومتر) مي‌باشد. هر چند اين دستگاه از نظر ظاهر با مشابه خارجي تفاوت دارد. اما نتايج حاصل از كاركرد آن با نمونه خارجي، تفاوت چنداني ندارد.

دانلود فایل word

پروژه های انجام شده

سال 1384:

عملیات حفاری چاه های پیزومتری دو سفره  ای  در منطقه سگزی کوهپایه به روش روتاری (کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان اصفهان)

سال 1385:

عملیات حفاری چاه های مشاهده ای در دشت یاسوج به روش ضربه ای (کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس)

سال 1386

عملیات حفاری 60 حلقه چاه  مشاهده ای آبرفتی دشت های تحت پوشش مرکز مطالعات فسا (کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس)

عملیات حفرچاه پارک ملت به عمق 260متر به روش روتاری (کارفرما: شهرداری مرودشت)

سال 1387

عملیات حفاری ولایروبی 42حلقه چاه  مشاهده ای آبرفتی دشت های تحت پوشش مرکز مطالعات آباده در دشت های اردکان وهمایجان وچاه نهر به روش ضربه ای (کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس)

عملیات حفاری  چاه آب آشامیدنی روستایی قورتان -  بن رود به روش روتاری (کارفرما: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اصفهان)

سال 1388:

عملیات حفاری  چاه آب شرب خط انتقال تودشک از توابع اصفهان به روش روتاری (کارفرما: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اصفهان)

عملیات حفاری  گمانه آب شرب روستایی قورتان از توابع شهرستان اصفهان   به روش روتاری (کارفرما: شرکت آب وفاضلاب روستایی استان اصفهان)

عملیات حفاری یک حلقه چاه بانک ملی شعبه کوثر شیراز  به عمق 150متر به روش روتاری (کارفرما: بانک ملی شعبه کوثر  شیراز)

تکمیل عملیات حفاری چاه های  مشاهده ای آبرفتی دشت های تحت پوشش مرکز مطالعات فسا (کارفرما: شرکت سهامی آب منطقه ای استان فارس)

زبان سایت

ویدئوآب و هوا

اصفهان °C
تهران °C
شیراز °C
    Wetter Ostsee